Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

खुमकान्त आचार्य


खुमकान्त आचार्य


खुमकान्त आचार्य
उप सचिव

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल kkacharya2021@yahoo.com
सम्पर्क 9851096139
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ९