Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्णमान श्रेष्ठ


कृष्णमान श्रेष्ठ


कृष्णमान श्रेष्ठ
कार्यालय सहयोगी

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क 9841632059
बहाल मिति N/A