Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्ण पौडेल


कृष्ण पौडेल


कृष्ण पौडेल
उप सचिव

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल krishnapoudel81@yahoo.com
सम्पर्क 9843525489
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८