Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कृष्ण प्रसाद भुसाल


कृष्ण प्रसाद भुसाल


कृष्ण प्रसाद भुसाल
नायब सुब्बा

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क 9867032970
बहाल मिति N/A