Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

कृष्णप्रसाद शर्मा


कृष्णप्रसाद शर्मा


कृष्णप्रसाद शर्मा
उप सचिव

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल krishna_psharma@yahoo.com
सम्पर्क 9851012747
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८