Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कृष्णप्रसाद शर्मा


कृष्णप्रसाद शर्मा


कृष्णप्रसाद शर्मा
उप सचिव

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल krishna_psharma@yahoo.com
सम्पर्क 9851012747
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८