Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लक्ष्मण प्र. जोशी


लक्ष्मण प्र. जोशी


लक्ष्मण प्र. जोशी
सिनियर इलेक्ट्रिसियन

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद सिनियर इलेक्ट्रिसियन
इमेल laxmanjoshi777@gmail.com
सम्पर्क 9841239557
बहाल मिति N/A