Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

लक्ष्मण प्र. जोशी


लक्ष्मण प्र. जोशी


लक्ष्मण प्र. जोशी
सिनियर इलेक्ट्रिसियन

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद सिनियर इलेक्ट्रिसियन
इमेल laxmanjoshi777@gmail.com
सम्पर्क 9841239557
बहाल मिति N/A