Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लक्ष्मी ढकाल


लक्ष्मी ढकाल


लक्ष्मी ढकाल
नायब सुब्बा

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल laxmidhakal666@gmail.com
सम्पर्क 9821190698
बहाल मिति N/A