Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

लक्ष्मी ढकाल


लक्ष्मी ढकाल


लक्ष्मी ढकाल
नायब सुब्बा

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल laxmitimilsina333@gmail.com
सम्पर्क 9821190698
ठेगाना Aadhikhola Gaupalika 6, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ २३