Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

माधव सिग्देल


माधव सिग्देल


माधव सिग्देल
नायब सुब्बा

शाखा कार्यालय व्यवस्थापन तथा जिन्सी शाखा
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
इमेल sigdelmd@gmail.com
सम्पर्क 9841114324
बहाल मिति २०७५ माघ ९