Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

माहादेव पन्थ


माहादेव पन्थ


माहादेव पन्थ
सह सचिव

शाखा आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा
पद सह सचिव
इमेल management@moha.gov.np
सम्पर्क 9851140004
बहाल मिति N/A