Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

माया गुरूङ्


माया गुरूङ्


माया गुरूङ्
कार्यालय सहयोगी

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
बहाल मिति N/A