Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिठाराम सुवेदी


मिठाराम सुवेदी


मिठाराम सुवेदी
लेखा अधिकृत

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल mrsubedi1@gmail.com
सम्पर्क 9841267751
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८