Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मोहनप्रसाद धिताल


मोहनप्रसाद धिताल


मोहनप्रसाद धिताल
नायब सुब्बा

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल dhitalgroup.mohan@gmail.com
सम्पर्क 9841917559
बहाल मिति N/A