Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 नगेन्द्र महर्जन


 नगेन्द्र महर्जन


 नगेन्द्र महर्जन
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल lovingalin@gmail.com
सम्पर्क 9841644519
ठेगाना Godawari 12, ललितपुर
बहाल मिति N/A