Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

नारायण न्यौपाने


नारायण न्यौपाने


नारायण न्यौपाने
शाखा अधिकृत

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल neupanen33@gmail.com
सम्पर्क 9851029140
ठेगाना सितुमारीSundar Harichha Muncipality 1, मोरङ्ग
बहाल मिति २०७५ पुष १