Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 नवराज गिरी


 नवराज गिरी


 नवराज गिरी
प्रहरी सहायक निरीक्षक

शाखा मन्त्रिज्यू को सचिवालय
पद प्रहरी सहायक निरीक्षक
सम्पर्क 9841375220
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६