Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

निर्मल बिष्ट


निर्मल बिष्ट


निर्मल बिष्ट
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा गुनासो व्यवस्थापन शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल nirmalbist2015@gmail.com
सम्पर्क 9851201434
बहाल मिति N/A