Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

पंच नारायण महर्जन


पंच नारायण महर्जन


पंच नारायण महर्जन
टाइपिष्ट ना.सु.

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद टाइपिष्ट ना.सु.
सम्पर्क ९८४९६३९२०९
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६