Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

परमानन्द घिमिरे


परमानन्द घिमिरे


परमानन्द घिमिरे
उप सचिव

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल pramanandaghimire@gmail.com
सम्पर्क 9851193205
बहाल मिति N/A