Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

पारस बस्नेत


पारस बस्नेत


पारस बस्नेत
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा दर्ता शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9813882009
बहाल मिति २०७५ पुष ९