Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रकाश राई


प्रकाश राई


प्रकाश राई
नायब सुब्बा

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद नायब सुब्बा
श्रेणी रा.प.अनं प्रथम
सम्पर्क 9841701554
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३