Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रमिला कुमारी गुभाजु


प्रमिला कुमारी गुभाजु


प्रमिला कुमारी गुभाजु
नायब सुब्बा

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क ९८४७१५०८५४
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६