Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमिला कुमारी गुभाजु


प्रमिला कुमारी गुभाजु


प्रमिला कुमारी गुभाजु
नायब सुब्बा

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क ९८४७१५०८५४
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६