Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

प्रशान्त कु. कर्ण


प्रशान्त कु. कर्ण


प्रशान्त कु. कर्ण
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा लागु औषध नियन्त्रण शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल karnprashan@gmail.com
सम्पर्क 9844069222
बहाल मिति N/A