Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

पुण्यप्रसाद ढकाल


पुण्यप्रसाद ढकाल


पुण्यप्रसाद ढकाल
शाखा अधिकृत

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dhakalpunya2010@yahoo.com
सम्पर्क 9851097397
बहाल मिति N/A