Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

पुण्यप्रसाद ढकाल


पुण्यप्रसाद ढकाल


पुण्यप्रसाद ढकाल
शाखा अधिकृत

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल dhakalpunya2010@yahoo.com
सम्पर्क 9851097397
बहाल मिति N/A