Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रामहरि शर्मा


रामहरि शर्मा


रामहरि शर्मा
प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत

शाखा सूचना समन्वय तथा विश्लेषण ईकाई
पद प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत
इमेल ramharisharma598@gmail.com
सम्पर्क 9840066117
बहाल मिति N/A