Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रामकुमार माझी


रामकुमार माझी


रामकुमार माझी
सवारी चालक

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सवारी चालक
सम्पर्क 9843505533
बहाल मिति N/A