Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

राम प्रसाद ज्ञवाली


राम प्रसाद ज्ञवाली


राम प्रसाद ज्ञवाली
शाखा अधिकृत

शाखा सीमा तथा अध्यागमन प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
सम्पर्क 9851182511
बहाल मिति N/A