Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रमा घिमिरे


रमा घिमिरे


रमा घिमिरे
शाखा अधिकृत

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल ramag4422@gmail.com
सम्पर्क 9841652277
बहाल मिति N/A