Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रोश्ना देवान


रोश्ना देवान


रोश्ना देवान
शाखा अधिकृत

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल roshnad16@gmail.com
सम्पर्क 9842147561
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८