Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

रुक बहादुर श्रेष्ठ


रुक बहादुर श्रेष्ठ


रुक बहादुर श्रेष्ठ
नायब सुब्बा

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल rukbdrshrestha@gmail.com
सम्पर्क 9751066254
बहाल मिति N/A