Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

रुक बहादुर श्रेष्ठ


रुक बहादुर श्रेष्ठ


रुक बहादुर श्रेष्ठ
नायब सुब्बा

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल rukbdrshrestha@gmail.com
सम्पर्क 9751066254
बहाल मिति N/A