Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सागर मणि पाठक


सागर मणि पाठक


सागर मणि पाठक
उप सचिव

शाखा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखा
पद उप सचिव
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल pathak_sagarm66@yahoo.com
सम्पर्क 9851118227
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८