Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

समना डंगोल


समना डंगोल


समना डंगोल
कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद कम्प्यूटर अपरेटर
इमेल dangol_samana@yahoo.com
सम्पर्क 9841410490
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ ८