Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सनम राई


सनम राई


सनम राई
प्रहरी नायब निरीक्षक

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद प्रहरी नायब निरीक्षक
सम्पर्क ९८५५०४५१२२
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६