Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सन्तोष सुबेदी


सन्तोष सुबेदी


सन्तोष सुबेदी
शाखा अधिकृत

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल santosh.subedi@moha.gov.np
सम्पर्क 9851118208
बहाल मिति २०७५ चैत्र १३