Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सन्तोष सुबेदी


सन्तोष सुबेदी


सन्तोष सुबेदी
शाखा अधिकृत

शाखा निजामती कर्मचारी प्रशासन शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल santosh.subedi@moha.gov.np
सम्पर्क 9851118208
बहाल मिति २०७५ चैत्र १३