Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सरस्वती ढुँगाना


सरस्वती ढुँगाना


सरस्वती ढुँगाना
कार्यालय सहयोगी

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9861396437
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३