Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सरस्वती ढुँगाना


सरस्वती ढुँगाना


सरस्वती ढुँगाना
कार्यालय सहयोगी

शाखा मानव अधिकार प्रबर्धन शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9861396437
बहाल मिति २०७५ मंसिर २३