Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सारिका न्यौपाने


सारिका न्यौपाने


सारिका न्यौपाने
सहायक कम्प्यूटर अपरेटर

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सहायक कम्प्यूटर अपरेटर
श्रेणी रा.प.अनं द्वितीय
इमेल Sarikanp123@gmail.com
सम्पर्क 9841817878
बहाल मिति २०७५ माघ ७