Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 सरिता राई    


 सरिता राई			 	 


 सरिता राई    
नायब सुब्बा

शाखा विपद् तथा द्वन्द्व व्यवस्थापन महाशाखा
पद नायब सुब्बा
सम्पर्क ९८४३८२१०६१
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६