Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

शम्भु प्रसाद मरासिनी


शम्भु प्रसाद मरासिनी


शम्भु प्रसाद मरासिनी
उप सचिव

शाखा सूचना प्रविधि शाखा
पद उप सचिव
सम्पर्क 9851058177
बहाल मिति N/A