Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 शितल सिंह उखेडा


 शितल सिंह उखेडा


 शितल सिंह उखेडा
शाखा अधिकृत

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद शाखा अधिकृत
इमेल shital.ukheda@nepal.gov.np
सम्पर्क 9851224632
बहाल मिति N/A