Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

शिव कार्की


शिव कार्की


शिव कार्की
शाखा अधिकृत

शाखा राहत तथा तथ्यांक व्यवस्थापन शाखा
पद शाखा अधिकृत
इमेल shivakarki999@gmail.com
सम्पर्क 9840905500
बहाल मिति N/A