Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

श्रीकान्त निरौला


श्रीकान्त निरौला


श्रीकान्त निरौला
टाइपिष्ट ना.सु.

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद टाइपिष्ट ना.सु.
सम्पर्क 9803025478
बहाल मिति N/A