Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 श्यामकृष्ण महर्जन


 श्यामकृष्ण महर्जन


 श्यामकृष्ण महर्जन
हलुका सवारी चालक

शाखा आन्तरिक प्रशासन, सवारी तथा सभा समारोह व्यवस्थापन शाखा
पद हलुका सवारी चालक
सम्पर्क 9841229589
बहाल मिति N/A