Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

श्याम कुमार चौधरी


श्याम कुमार चौधरी


श्याम कुमार चौधरी
कार्यालय सहयोगी

शाखा सचिवज्यूको सचिवालय
पद कार्यालय सहयोगी
सम्पर्क ९८६९३१७४१३
बहाल मिति २०७५ भाद्र ६