Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 श्याम प्रसाद भूसाल


 श्याम प्रसाद भूसाल


 श्याम प्रसाद भूसाल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल shyambhusal4@gmail.com
सम्पर्क 9851132320
बहाल मिति N/A