Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

 श्याम प्रसाद भूसाल


 श्याम प्रसाद भूसाल


 श्याम प्रसाद भूसाल
नायब सुब्बा

शाखा नागरिकता तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन शाखा
पद नायब सुब्बा
इमेल shyambhusal4@gmail.com
सम्पर्क 9851132320
बहाल मिति N/A