Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

स्मीता पौडेल


स्मीता पौडेल


स्मीता पौडेल
शाखा अधिकृत

शाखा स्थानीय प्रशासन तथा प्रदेश समन्वय शाखा
पद शाखा अधिकृत
इमेल paudel.smita@gmail.com
सम्पर्क 9841540018
बहाल मिति N/A