Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

सोम ब. तामाङ्ग


सोम ब. तामाङ्ग


सोम ब. तामाङ्ग
प्रहरी हवल्दार

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद प्रहरी हवल्दार
इमेल tamangsom32@yahoo.com
सम्पर्क 9860927286
बहाल मिति N/A