Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

 तारा भट्टराई


 तारा भट्टराई


 तारा भट्टराई
लेखापाल

शाखा आर्थिक प्रशासन शाखा
पद लेखापाल
इमेल tarabhattarai2064@gmail.com
सम्पर्क 9841113560
ठेगाना छत्रदेव 3, अर्घाखाची
बहाल मिति N/A