Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ताराप्रसाद डाँगी


ताराप्रसाद डाँगी


ताराप्रसाद डाँगी
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल tara.dangi@nepal.gov.np
सम्पर्क 9851193516
ठेगाना chaurjhahari 10, रुकुम पश्चिम
बहाल मिति २०७५ माघ ९