Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

ताराप्रसाद डाँगी


ताराप्रसाद डाँगी


ताराप्रसाद डाँगी
शाखा अधिकृत

शाखा शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल tara.dangi@nepal.gov.np
सम्पर्क 9851193516
ठेगाना chaurjhahari 10, रुकुम पश्चिम
बहाल मिति २०७५ माघ ९