Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

तुलसी प्रसाद दाहाल


तुलसी प्रसाद दाहाल


तुलसी प्रसाद दाहाल
शाखा अधिकृत

शाखा विपद् अध्ययन जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा
पद शाखा अधिकृत
श्रेणी रा.प. तृतीय
इमेल tulsi.dahal@nepal.gov.np
सम्पर्क 9851183695
ठेगाना चावहिलका.म.न.पा काठमाण्डौ
बहाल मिति २०७५ माघ ४