Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

तुलसी रिजाल


तुलसी रिजाल


तुलसी रिजाल
सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक
इमेल rijaltulasi993@gmail.com
सम्पर्क 9851260305
बहाल मिति N/A