Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाडौँ

तुलसी रिजाल


तुलसी रिजाल


तुलसी रिजाल
सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक

शाखा विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखा
पद सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक
इमेल rijaltulasi993@gmail.com
सम्पर्क 9851260305
बहाल मिति N/A